KUNDER/REFERANSER

Noen av kundene jeg har hatt hovedansvaret for innen
blant annet design, profil, web og videre markedsføring.

MARIE

VATLE

Grafisk Designer

Art Director